ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MADDE 1 Satıcı Bilgileri

Ünvanı : DUEVA EĞİTİM ARAÇLARI SAN. Ve TİC A.Ş.
Adresi : Göktürk Merkez Mah. Çamlık Cad. No:5 Ofis Him1 Eyüpsultan/İstanbul
Telefon : +90(212)322 26 73
Eposta :  [email protected]

 

MADDE 2 Konu

İşbu Ön Bilgilendirme Formu' nun ("Form") konusu aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen Ürünlerin ("Ürünler") satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

 

MADDE 3 Satışa Konu Malın Temel Özellikleri ve Ödeme Bilgileri

3.1. Ürünler' in tanımı, birim tutarı, adedi ve ödeme koşullarına ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler Tüketici tarafından da onaylanmıştır.

3.2. Kargo Ücreti 150 TL ve üzeri alışverişlerde ücretsiz. 150 TL’ye kadar ki alışverişlerde 10 TL’dir ve tüketici tarafından ödenecektir.

 

MADDE 4 Taahhütlerin Geçerlilik Süresi ve Ürünlerin Teslimatı

Madde 3.1' de belirtilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.1. Ürünler, Tüketici' nin belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak sipariş tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde teslim edilir. Satıcının bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde Tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

4.2. Ürünler' in, Tüketici' den gösterdiği başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

4.3. Tüketici, Ürünler' i teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal Satıcı' ya bildirmekle yükümlüdür.

 

MADDE 5 Cayma Hakkı


5.1 Tüketici mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.


5.2 Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı' ya iadeli taahhütlü posta, elektronik posta veya faks ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır.


5.3 İade işlemlerinin yapılabilmesi için iade edilecek ürünlerin faturalarının iade paketine koyulması ve www.agactanya.com üzerinden siparişlerim sayfasına girilerek iade butonu tıklanarak iade isteği belirtilmelidir. 


5.4 İade edilecek Ürünler' in kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve varsa gönderilen hediye ürünler ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.


5.5 Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Tüketici' yi borç altına sokan belgeleri Tüketici' ye iade etmekle yükümlüdür.

Satıcı, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapar.
(Tüketicinin satın alma esnasında kredi kartına taksit seçeneğini kullanması halinde iade işlemi yine bankaya tek seferde yapılacak olup Bankanın ilgili tutarı Tüketiciye taksitler halinde ödemesi bu maddenin ihlali mahiyetinde değildir)

5.6 Cayma hakkı nedeni ile iade edilen Ürünler' in kargo bedeli Satıcının anlaşmalı olduğu Kargo firmasına satıcının anlaşma koduyla birlikte gönderildiği takdirde satıcı tarafından karşılanır.


MADDE 6 Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler


Tüketici' nin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan, çabuk bozulma tehlikesi olan ve Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ürünün koruma bantlarının çıkarılmış olması, ürünün zarar görmüş olması, orijinal ürünün üzerine kargo veya zarar verici başka bir malzemenin yapışması, başka bir tüketiciye satılamayacak durumda olması hallerine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.


MADDE 7 Genel Hükümler


7.1 Tüketici, işbu Form' da satışa konu Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder.


7.2 Tüketici; işbu Form' u yazılı olarak teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen Ürünlere ait temel özellikler, Ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.


7.3 Kargo firmasının, Ürünler' i Tüketici' ye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürünün Tüketici' ye teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.


7.4 Satıcı, Ürünler' in sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.


7.5 Satıcı, Ürünler' in teslim süresinden önce haklı bir nedenle tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine Tüketici' yi bilgilendirmek ve yazılı onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün tedarik edebilir.


7.6 Satıcı, Ürünler' in teslim edilmesinin imkânsızlaşması halinde bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Tüketici' ye bildirir ve 10 (on) günlük süre içinde toplam bedeli Tüketici' ye iade eder.


7.7 Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


7.8 Ürünler' in bedelinin herhangi bir sebepten dolayı Satıcı' ya ödememesi halinde, Tüketici Satıcı' nın bildiriminden itibaren en geç 3 gün içinde Ürünleri tüm masrafları kendisine ait olmak üzere Satıcı' ya iade eder. Satıcı' nın Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.


MADDE 8 Yetkili Mahkeme

Satıcı şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.


MADDE 9 Diğer Hükümler


İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu' nda belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim.


Satıcı : DUEVA EĞİTİM ARAÇLARI SAN. Ve TİC. A.Ş.