loader

Ağaştanya'ya hoş geldiniz!

Ağaçtanya | Ahşap Ürünler | Ahşap Oyuncak

 

Modern tarih öncesinden günümüze kadar hayatımızın her alanında ahşap önemli bir yer almıştır.

Günümüzde sayısı hızla artan sağlıksız ürünlere bir alternatif oluşturmak adına çıktığımız bu yolda modern ve kullanışlı ürünler tasarlamaya 2016 yılında başladık.

Şıklığın,kalitenin ve ergonominin ön plana çıktığı arge çalışmalarımızın ertesinde imalata başlayıp raflarımıza hayat verdik.

Günün her anında ve her yerde AĞAÇTANYA yanı başınızda olsun diye;

Mutfak ürünleri, oyuncaklar,takılar, aksesuarlar, hediyelik eşyalar ve daha niceleri imalatımızda yeniden yorumlandı.

Sanatın ve sanatçının değerini bilen Ağaçtanya ailesi kişiye özel sanatsal ürünlerde üretmektedir.

Daima arge yapacak olan Ağaçtanya endüstriyel mutfakta dahil olmak üzere, yeme-içme, oyuncak, bijuteri sektörüne ve eğitim kurumlarına hizmet vermektedir.

Doğal ahşaplar kullanılarak modern ve kullanışlı tasarımların yer aldığı Ağaçtanya Bir Ahşap Diyarına HOŞ GELDİNİZ.

 

 

 

Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

1. Kullanım Koşulları

1.1. Bu web sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE’de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. 

1.2. Bu SİTE' de sunulan AĞAÇTANYA  TİCARET Merkez Mahallesi Birtan sokak No:20-22-1 Arnavutköy/İSTANBUL Küçükköy V.D 2090384023 V.No (bundan böyle kısaca "AĞAÇTANYA" olarak anılacaktır.) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE’nin yasal sahibi AĞAÇTANYA olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi AĞAÇTANYA'e aittir. 

1.3. İşbu kullanım koşullarını AĞAÇTANYA gerektiği zaman değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE’de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. 

1.4. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, AĞAÇTANYA tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. 

1.5. AĞAÇTANYA bu SİTE de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2. Tanımlar

2.1. SİTE: AĞAÇTANYA tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (online) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir ( www.agactanya.com )

2.2. ÜYE: AĞAÇTANYA'dan ürün/mal/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, AĞAÇTANYA'ya üyelikleri onaylanarak SİTE'ye üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler gerçek kimlik bilgileri ile SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "Üye Adı" üyeye özeldir ve aynı "ÜYE Adı" iki farklı ÜYE'ye verilmez.

 

2.3. KULLANICI: SİTE’yi alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir. 

2.4. LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır. 

2.5. İÇERİK: SİTE'de ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir. 

2.6. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle AĞAÇTANYA arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir. 

2.7. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

3. Hizmetlerin Kapsamı

3.1. AĞAÇTANYA'in, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. 

3.2. AĞAÇTANYA'in, SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; AĞAÇTANYA'ya ait  www.agactanya.com ok durumunun müsait olması halinde yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi, borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından AĞAÇTANYA adına ayıpsız olarak teslimidir. 

3.3. AĞAÇTANYA, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. 

3.4. SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların AĞAÇTANYA tarafından belirlenecek ve SİTE'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. AĞAÇTANYA, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

4. Genel Hükümler

4.1. SİTE üzerinden, AĞAÇTANYA'in kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTE'lerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında AĞAÇTANYA'in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır. AĞAÇTANYA bu tür link verilen web SİTE'lerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, AĞAÇTANYA'in uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir. 

4.2. AĞAÇTANYA, SİTE'de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE'ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE'de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE'de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlana bilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve AĞAÇTANYA'in SİTE'de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. 

4.3. AĞAÇTANYA, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve SİTE'yi kullanma koşulları ile SİTE'de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE'yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE'de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE'nin kullanımı ya da SİTE'ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-posta ile almayı kabul eder. 

4.4. SİTE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, AĞAÇTANYA ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı AĞAÇTANYA'in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. 

4.5. İşbu SİTE'nin sahibi AĞAÇTANYA’dir. Bu SİTE'de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu AĞAÇTANYA'in ya da AĞAÇTANYA'in izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE'deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi, html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel ve sair imgelerin, videoların, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, çevrimiçi ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla AĞAÇTANYA ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, AĞAÇTANYA hizmetlerini, AĞAÇTANYA bilgilerini ve AĞAÇTANYA'in telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının AĞAÇTANYA'in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve AĞAÇTANYA'in yazılı izni ile mümkündür. 

4.6. AĞAÇTANYA, SİTE üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik ve Güvenlik" ve işbu “Web Sitesi Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. AĞAÇTANYA aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, adresi, e-posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. 

KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

4.7. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde AĞAÇTANYA tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde AĞAÇTANYA; AĞAÇTANYA hizmetleri, AĞAÇTANYA bilgileri, AĞAÇTANYA telif haklarına tâbi çalışmaları, AĞAÇTANYA ticari markaları, AĞAÇTANYA ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

5. Devir

AĞAÇTANYA, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

6. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, AĞAÇTANYA işbu “Web Sitesi Kullanım Koşullarını” geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, AĞAÇTANYA açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için AĞAÇTANYA'in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

7. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ve “SİTE Kullanım Sözleşmesinden” kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukukuna tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. AĞAÇTANYA'in, KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

8. Yürürlük ve Kabul

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, AĞAÇTANYA tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICI'lar ve ÜYE'ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. AĞAÇTANYA, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

ÜRÜN VE İADE DEĞİŞİMİ

 Satın aldığım ürünü nasıl değiştirebilirim?

agactanya.com’dan satın aldığınız ürünlerin değişimini herhangi bir agaçtanya  mağazasından faturanızı göstererek ya da irsaliyeye istenen ürünün bilgisi belirtilerek iade/değişim adresimize kargolayacak şekilde değişim sağlanabilir. agactanya.com’a özel kampanyalardan ve hediye çekleri ile alınan ürünlerin değişimi sadece agactanya.com’dan yapılabilmektedir. Ürünlerimizin,  hijyen çerçevesinde yasalarla sınırlandırıldığı üzere, ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış, kullanılmamış olmaları halinde iade /değişim edilebilmektedir.

 Satın aldığım ürünü nasıl iade edebilirim?

 agactanya.com ’dan satın aldığınız ürünlerin iadesini fatura tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde yapabilirsiniz. Bunun için siparişinizle gelen irsaliye ile (irsaliyeye not ekleyebilirsiniz) iade edeceğiniz ürünü aşağıda paylaşılan anlaşmalı kargo firmalarına gönderi kodunu verip iade gönderinizi yapabilirsiniz. Kargonuz tarafımıza ulaştıktan sonra iade işlemi tamamlanacaktır. Ürünleri tarafımıza gönderirken bazı hususlara dikkat etmeniz gerekmektedir.

 İade etmek istediğiniz ürünü/ürünleri orijinal ambalajında hasar görmemiş, kullanılmamış, kullanım hatası sonucu zarar görmemiş şekilde tarafımıza yollamanız gerekmektedir. Ürünlerimizin, hijyen çerçevesinde yasalarla sınırlandırıldığı üzere, ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış, kullanılmamış olmaları halinde iade edilebilmektedir.

 Eğer ürünün faturası kurumsal ise, iade işlemi için kurumun düzenlemiş olduğu, kargo payı dahil edilmeden, ‘Ürün Birim Fiyatı + KDV’ şeklinde kesilmiş bir iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde alınamamaktadır.

İadenizi anlaşmalı olduğumuz ‘Yurtiçi Kargo’yu kullanarak karşı ödemeli olarak ve aşağıda yer alan gönderi kodları ile yine aşağıda yer alan depo adresimize gönderebilirsiniz:

AĞAÇTANYA TİCARET – ÖZLEM ZIVALI

Merkez mahallesi Birtan Sokak No:20-22-1 Arnavutköy/ İSTANBUL

Yurtiçi Kargo Gönderi Kodu:365374124

İade için farklı bir kargo şirketini tercih etmeniz durumunda, kargo ücretini karşılamanız gerekecektir.

Ürününüz tarafımıza ulaştıktan sonra ilgili birimlerce incelenecek ve iadesi için onay verilecektir.

Bu süreç ortalama 2-5 iş gününü almaktadır.

İade kargosu için ücret ödeyecek miyim?

Anlaşmalı olduğumuz  ‘Yurtiçi Kargo’yu tercih etmeniz durumunda kargo ücreti ödemezsiniz. İade için farklı bir kargo şirketini tercih etmeniz durumunda kargo ücretini karşılamanız gerekmektedir.

İade etme süresi kaç gündür?

Tüketici Kanunu’ndaki “Sebep Göstermeden Cayma Hakkı” maddesine göre, ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 15 iş günü içinde iade edebilirsiniz. Üründen kaynaklanan herhangi bir kusur sebebiyle yapacağınız iadelerde de aldığınız ürünü teslim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde iade edebilirsiniz.

İade koşulları nelerdir?

Ürün(ler) orijinal ambalajında hasar görmemiş, kullanılmamış, kullanım hatası sonucu zarar görmemiş olarak tarafımıza yollamanız gerekmektedir.

Müşteri ürünü, kendisine teslim edildiği andaki durumu ile geri vermekle ve kullanım söz konusu ise kullanma dolayısıyla malın ticari değerindeki kaybı tazminle yükümlüdür.

Ürünlerimizin, hijyen çerçevesinde yasalarla sınırlandırıldığı üzere, ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış, kullanılmamış olmaları halinde iade edilebilmektedir.

Ürün tarafımıza ulaştıktan sonra, ilgili birimlerce incelenecek ve iadesi için onay verilecektir. Bu süreç ortalama 2-5 iş gündür.

İademi nasıl gönderebilirim?

İadenizi anlaşmalı olduğumuz ‘Yurtiçi Kargo’yu kullanarak karşı ödemeli olarak ve aşağıda yer alan gönderi kodları ile yine aşağıda yer alan depo adresimize gönderebilirsiniz.

AĞAÇTANYA TİCARET – ÖZLEM ZIVALI

Merkez mahallesi Birtan Sokak No:20-22-1 Arnavutköy/ İSTANBUL

Yurtiçi Kargo Gönderi Kodu: 365374124

İade için farklı bir kargo şirketini tercih etmeniz durumunda, kargo ücretini karşılamanız gerekmektedir

Geri ödeme bana nasıl ve ne zaman ulaşır?

Onaylanan iadelerinizde havale ile ödemelerde geri ödemeniz 48 saat içinde hesabınıza geri yatırılıp tarafınıza e-posta ile bilgi verilir. Kredi kartı ile ödemelerde ise iade edilecek tutar kredi kartınıza online olarak geri ödenir. Ödeme işlemi sonrasında size mail yoluyla bilgilendirme yapılır. Yapılan bedel iadesinin kart hesabınıza yansıma süresi bankanıza göre değişkenlik gösterebilir.
Ödemenizi kredi kartı kullanarak taksitlendirme yaptıysanız tutarın tamamı sahibi olduğunuz kredi kartınızın bankasına tek seferde ödenir. Bu aşamadan sonra banka bu tutarı, kredi kartınıza her ay taksit tutarı kadar yatırır ve çeker (ekstreye + ve – olarak yansır ) .Bu işlem taksit sayısı kadar ay devam eder Eğer iadeden önce 1 veya 2. taksit vb. ödemiş iseniz en son 1 ve 2 . taksiti hesabınıza yatırır fakat diğerlerinde olduğu gibi bu tutarları hem yatırıp hem de çekmez, sadece ekstreye + taksit tutarı kadar meblağ yatırılır. Siz de bu tutarları ödeme yapacağınız aya ait kredi kartı ekstrenizde + bakiye olarak görebilirsiniz.

 

 

 

GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Sitemizde yer alan her türlü bilgi, içerik, ürün ve müşteri yorumları veya üyeler tarafından siteye eklenmiş olan içeriklerde dahil, düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda (bir sözleşme ile üçüncü şahıslara ait olanlar hariç) tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları agactanya.com ’a aittir.

Müşteri tarafından sitede yayınlanmasına izin verilen tüm yazı, resim, video gibi içerikler sadece bilgilendirme amaçlıdır.

Üyelik Bilgilerinizin Gizliliği ve Güvenliği

Üyelik sırasında veya daha sonraki süreçlerde sizden bazı kişisel bilgiler talep edilebilir, bu bilgilerin diğer üyelerin göremeyeceği ve ulaşamayacağı şekilde korunması ve güvenle saklanması için agactanya.com tüm önlemleri almaktadır, bilgi alınan tüm sayfalar SSL güvenlik sertifikası ile korunmaktadır. Adres, telefon, e-posta gibi kişisel bilgileriniz, siparişinizin teslimatı ve kampanyalarımızdan/duyurularımızdan haberdar etmek amacıyla kullanılacaktır. Başka kurum ve kişilerle paylaşılması söz konusu değildir.

Kredi Kartınızın Gizliliği ve Güvenliği

Tüm online kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir ve bu işlemlerin yapıldığı sayfalar SSL güvenlik sertifikası ile korunmaktadır.

Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

Sitemiz Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Şirketimiz e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

 

Bültenimize abone olun ilk alışverişinizde 10% indirim kazanın!

©2018 AĞAÇTANYA Tüm hakları saklıdır. Yazılım by: Temasis E Ticaret Yazılım.

cardicon